آتشکده مند-(معبد کلات) 10188
پرستو زیبا نسب
04 مرداد 1393

آتشکده مند (معبد کلات)

ایران - بوشهر - دشتی‎ اسماعیل خوانی ۳۰ کیلومتری خورموج در جنوب روستای حیدری و غرب روستای وراوی و زایر عباسی

آتشکده آتشکده های ایران