آبشار آب ملخ- 9898
Nilou Nah
09 فروردین 1393

آبشار آب ملخ 

ایران - اصفهان - سمیرم در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب شهرستان سمیرم، در مسیر منتهی به یاسوج و در چند کیلومتری روستای آب ملخ

آبشار جاذبه های طبیعی اصفهان irwaterfal