آبشار چکان- 9817
Babak Habibi
30 اردیبهشت 1393

آبشار چکان 

ایران - لرستان - الیگودرز جنوب غربی شهرستان الیگودرز، در فاصله ۱۴۱ کیلومتری شهرستان خرم آباد

ابشار دره چکان جاذبه طبیعی الیگودرز ابشار چکان