آبشار چکان- 9815
دلسا افضلیان
24 تیر 1393

آبشار چکان 

ایران - لرستان - الیگودرز جنوب غربی شهرستان الیگودرز، در فاصله ۱۴۱ کیلومتری شهرستان خرم آباد

ابشار دره چکان جاذبه طبیعی الیگودرز ابشار چکان