چغازنبیل- 9632
Alireza Hafez Amini
24 شهریور 1393

چغازنبیل 

ایران - خوزستان - شوش ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شوش و ۳۵ کیلومتری غرب شهر باستانی شوشتر

چغازنبیل جاذبه ی تاریخی خوزستان زیگورات زیگورات چغازنبیل

x