کارتینگ فراسا- 8789
بهناز
14 مرداد 1393

کارتینگ فراسا 

ایران - تهران - تهران جاده لشکرک، ۷ کیلومتر بعد از میدان زربند به سمت فشم، نرسیده به اوشان

کارتینگ بازی هیجان پیست کارتینگ بازی گروهی