پینت  بال برج میلاد- 8666
Seraj Vahdati
03 مرداد 1393

پینت بال برج میلاد 

ایران - تهران - تهران شیخ فضل الله نوری به سمت شمال، بزرگراه حکیم غربی، ورودی برج میلاد

پینت بال بازی تفریح و سرگرمی هیجانی بازی پینت بال