بولینگ شیان- 8627
Mehrak Mahmoodi
09 مرداد 1393

بولینگ شیان 

ایران - تهران - تهران میدان هروی، خیابان وفامنش، انتهای خیابان آزادی، مجموعه ورزشی صدف، بولینگ شیان

بولیتگ بازی تفریح سرگرمی شلوغ و باحال تحرک بدنی هیجانی بازی دوستانه دوستانه نشاط