انستیتو زیبایی چهره سازان- 8248
شادی توکلی
19 تیر 1393

انستیتو زیبایی چهره سازان 

ایران - مازندران - بابلسر خیابان شهید بهشتی، پشت مسجد جامع، خیابان شهید بهشتی ۳، کوچه شهید خان بابایی، روبروی صنف آرایشگران، انستیتو زیبایی چهره‌سازان

سالن زیبایی