باشگاه سنگنوردی ققنوس- 8242
Hoora Vakili
15 خرداد 1393

باشگاه سنگنوردی ققنوس 

ایران - تهران - تهران خیابان دلاوران، خیابان سراج، بعد از پمپ بنزین، جنب کوچه ثقفی، مجموعه ورزشی شهدای اوقاف

سنگنوردی

x