کارتینگ بین المللی پرند- 8148
Mahyar Mohammadi
12 اسفند 1392

کارتینگ بین المللی پرند 

ایران - تهران - شهر جدید پرند اتوبان تهران ساوه، شهر جدید پرند، رو به روی دانشگاه آزاد اسلامی، کارتینگ بین المللی پرند

پیست کارتینگ سرعت بازی گروهی باشگاه بیلیارد گیم نت کارتینگ پینت بال هیجانی