مجموعه ورزشی طاق کسری- 8028
Mehrdad Rajabi
26 تیر 1393

مجموعه ورزشی طاق کسری 

ایران - تهران - تهران انتهای اقدسیه، ابتدای اتوبان ارتش ( بلوار اوشان)، خیابان شهید شفیعی، کوی رضوان

استخر آموزش شنا بازی بیلیارد باشگاه بیلیارد