استخر پردیسان نور- 6904
الهه
18 فروردین 1393

استخر پردیسان نور 

ایران - تهران - تهران همت غرب، شهرک گلستان(راه آهن)، انتهای بلوار امیر کبیر، بلوار کاشان، بین نور دوم و سوم

استخر مجموعه آبی حمام ترکی پرورش اندام فیتنس ایروبیک آموزش شنا سالن بدنسازی