جنگل دالخانی- 15641
آلینا
04 شهریور 1393

جنگل دالخانی 

ایران - مازندران - رامسر ۷ کیلومتر بعد از خروجی آسفالته جاده رامسر به تنکابن، جاده هریس به سمت دالخانی

جنگل های ایران جاذبه های طبیعی رامسر راهنمای سفربه رامسر دیدنی های رامسر