فرهنگسرای رسانه- 6648
Sara Soltani
24 اردیبهشت 1393

فرهنگسرای رسانه 

ایران - تهران - تهران خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پلاک ۵۳

فرهنگسرای رسانه فرهنگسرا