مجموعه ورزشی کاظمیان- 5643
فرشته شجری
18 تیر 1393

مجموعه ورزشی کاظمیان 

ایران - تهران - تهران پونک، خیابان سیمون بولیوار، مجموعه ورزشی کاظمیان، درب شیشه ای ، ورودی استخر، طبقه اول

باشگاه بازی ورزش های راکتی پینگ پنگ فوتبال دستی تفریح و سرگرمی

تبلیغات