باشگاه پاکر- 4379
تارا قزوینی
23 خرداد 1393

باشگاه پاکر 

ایران - تهران - تهران اقدسیه، خیابان موحد دانش، خیابان فیروز بخش، خیابان فسنقری، کوچه الهام، پلاک ۲

باشگاه بدنسازی بدنسازی