سالن گل شرقی- 4233
سارا عين علي
03 شهریور 1393

سالن گل شرقی 

ایران - تهران - تهران میرداماد، خیابان کازرون شمالی، روبروی پمپ بنزین، پلاک ۳

کاشت و ترمیم ناخن دیزاین ناخن