مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد- 4151
Hesam
26 شهریور 1393

مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد 

ایران - خراسان رضوی - مشهد بلوار وکیل‌آباد، بلوار صیاد شیرازی، تقاطع بلوار هشتم شهریور

زمین فوتبال سالن والیبال سالن بسکتبال مجموعه آبی

تبلیغات