باغ موزه دفاع مقدس- 4138
Farid Rashidi
30 خرداد 1393

باغ موزه دفاع مقدس 

ایران - تهران - تهران میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبروی پارک طالقانی

موزه دفاع مقدس موزه های ایران