استخر و سونا اشکان- 2556
Sajjad
24 اردیبهشت 1393

استخر و سونا اشکان 

ایران - کرمان - کرمان بلوار هوانیروز، بلوار غدیر ۲، خیابان لاله شمالی

استخر تفریح و سرگرمی شنا ورزش های آبی بازی