بازار خوی- 2479
Kimiya M
18 فروردین 1393

بازار خوی 

ایران - آذربایجان غربی - خوی خیابان طالقانی، خیابان امام، تقاطع طالقانی و خیابان انقلاب

بازار بازارهای تاریخی ایران