پردیس سینمایی کیان- 2212
Farshad Pix
03 مرداد 1393

پردیس سینمایی کیان 

ایران - تهران - تهران بزرگراه نواب، بعد از پل حق شناس، خروجی چراغی و سعیدی، بلوار شهید چراغی (جوانه)، شماره ۴۱

پردیس سینمایی کیان سینما کیان