استخر زمزم- 1722
Amin Banitaba
08 فروردین 1393

استخر زمزم 

ایران - تهران - تهران اتوبان بابایی، خروجی حکیمیه، شهرک مسکونی سازمان آب (زمزم سابق)

استخر شنا ورزش های آبی حمام آفتاب استخر روباز تفریح و سرگرمی