کافه سپیدار- 1651
آلما همتی
26 اردیبهشت 1393

کافه سپیدار 

ایران - تهران - تهران خیابان ولیعصر، چهارراه ولی عصر، مجتمع کامپیوتری ابریشم

کافه