فست فود 	پیک نیک- 15763
سوسن سلطانی
18 اسفند 1392

فست فود پیک نیک 

ایران - مازندران - چالوس چالوس، کیلومتر ۱۰ جاده نمک آبرود، طبقه فوقانی فروشگاه البسکو

فست فود مازندران سوخاری برگر پیتزا