فست فود 	پیک نیک- 15762
Parvin Salami
29 اردیبهشت 1393

فست فود پیک نیک 

ایران - مازندران - چالوس چالوس، کیلومتر ۱۰ جاده نمک آبرود، طبقه فوقانی فروشگاه البسکو

فست فود مازندران سوخاری برگر پیتزا

x