رستوران میرداماد- 15780
نیلو
09 فروردین 1393

رستوران میرداماد 

ایران - مازندران - چالوس کیلومتر ۵ جاده چالوس به نمک آبرود، نرسیده به پل هچی رود

غذای ایرانی رستوران مازندران