موزه دکتر حسابی- 16482
Mohammad Hasan Tavangar
16 فروردین 1393

موزه دکتر حسابی 

ایران - تهران - تهران پل تجریش، خیابان شهید ابراهیم دربندی (مقصود بیگ)، خیابان دکتر حسابی، شماره ۴۷

موزه موزه های ایران