موزه دکتر حسابی- 1591
شیما خدامی
20 خرداد 1393

موزه دکتر حسابی 

ایران - تهران - تهران پل تجریش، خیابان شهید ابراهیم دربندی (مقصود بیگ)، خیابان دکتر حسابی، شماره ۴۷

موزه موزه های ایران