موزه پول ارم سبز- 1622
Davood Ahmadi
10 مرداد 1393

موزه پول ارم سبز 

ایران - تهران - تهران کیلومتر ۴ اتوبان تهران- کرج، بعد از تقاطع ستاری، مجموعه فرهنگی- تفریحی ارم، تماشاگه پول

موزه اسکناس تمبر سکه پول قدمی سکه و اسکناس قدیمی خارجی