روستای عقدا- 4425
علے ابراهیمے
15 تیر 1393

روستای عقدا 

ایران - یزد - اردکان ۴۰ کیلومتری شمال غربی اردکان ،حاشیه جاده یزد- اصفهان

روستای عقدا روستای تاریخی عقدا