روستای فهرج- 8710
الناز
05 مرداد 1393

روستای فهرج 

ایران - یزد - یزد ۳ کیلومتری جنوب شرقی یزد و کنار را ه اصلی یزد – بافق

روستا روستاهای یزد روستاهای تاریخی ایران

x