بقعه شهدا (سلطان ابراهیم)- 1172
vida es
04 خرداد 1393

بقعه شهدا (سلطان ابراهیم) 

ایران - فارس - صفا شهر ۱۴ کیلومتری جنوب غربی ده بید و سمت راست جاده فعلی اصفهان – شیراز

بقعه شهدا سلطان ابراهیم میراث فرهنگی شیراز

x