تفریحگاه ششدار و منجل- 1140
Elham Ghoddousi
03 خرداد 1393

تفریحگاه ششدار و منجل 

ایران - ایلام - ایلام ۵ کیلومتری شهر ایلام کنار کوه قلاقیران مسیر جاده ایلام،کرمانشاه

تفریحگاه پارک جنگلی منطقه حفاظت شده

x