غار کناتاریکه- 1135
فرزانه رضازاده
27 خرداد 1393

غار کناتاریکه 

ایران - ایلام - ایلام ۳۵ کیلومتری مسیر ایلام ، دره شهر و در نزدیکی روستای پاکل

غار غارهای ایران جاذبه های طبیعی ایلام