مرکز خرید اسکان- 2564
ŽaŽa Hamzeh
07 مرداد 1393

مرکز خرید اسکان 

ایران - آذربایجان شرقی - تبریز خیابان امام، مابین چهار راه آبرسان و فلکه دانشگاه