غار طلسم- 4308
یاسمین
06 فروردین 1393

غار طلسم 

ایران - ایلام - ایوان ضلع شرقى دهستان سراب ایوان در ارتفاعات دَروَن دریژ، بالاى کوه مانشت

غار طلسم