کافه رستوران لیرو- 2001
بهناز
02 خرداد 1393

کافه رستوران لیرو 

ایران - گیلان - رشت جاده رشت به انزلی، ۱۰۰ متر مانده به پلیس راه، سمت راست