غار کهک- 4317
شقایق
04 خرداد 1393

غار کهک 

ایران - مرکزی - دلیجان ۸۶ کیلومتری جنوب شهر قم، ۶۵ کیلومتری غرب شهر دلیجان

غارکهک غارنوردی