فست فود زعفران- 16271
Ghazaleh Far
17 اردیبهشت 1393

فست فود زعفران 

ایران - خراسان رضوی - مشهد بلوار سجاد، یاسمن ۱ ، طبقه فوقانی پاساژ لاله

فست فود مشهد پیتزا برگر ساندویچ

x