موزه توس- 8942
آناهیتا
02 خرداد 1393

موزه توس 

ایران - خراسان رضوی - توس کیلومتر ۲۰ آزاد راه کنار گذر شمالی، توس

موزه در مشهد