موزه ملی قرآن کریم- 1091
تارا قزوینی
10 مرداد 1393

موزه ملی قرآن کریم 

ایران - تهران - تهران خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان ولیعصر(عج) و امام خمینی(ره)

موزه در تهران موزه ملی قران