آرامگاه فردوسی-(ارگ طوس) 9194
کیانا
19 خرداد 1393

آرامگاه فردوسی (ارگ طوس)

ایران - خراسان رضوی - توس ۲۰ کیلومتری شمال شرقی مشهد، آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد، جاده آرد رضوی

آرامگاه های ایران جاذبه های تاریخی خراسان رضوی

x