رستوران چینی اژدها- 1827
شیما خدامی
05 فروردین 1393

رستوران چینی اژدها 

ایران - فارس - شیراز خیابان سمیه ، خیابان شهید حدادی ، جنب هتل آپارتمان سبز

رستوران چینی رستوران اژدها غذای چینی

x