قلعه بلده- 8555
Ehsan M
07 شهریور 1393

قلعه بلده 

ایران - مازندران - بلده بالای کوهی مشرف بر بخش بلده نور