باغ شاه-(اشرف البلاد، پارک ملت) 4402
Vahid Vahabi
23 مرداد 1393

باغ شاه (اشرف البلاد، پارک ملت)

ایران - مازندران - بهشهر بلوار هاشمی نژاد، خیابان پاسداران، خیابان توکلیان، ساختمان شهرداری

جاذبه های تاریخی مازندران بناهای تاریخی ایران

x