دریاچه ولشت- 8513
Sepehr Abrishamchi
06 مرداد 1393

دریاچه ولشت 

ایران - مازندران - کلاردشت جنوب غربی چالوس و شمال شرقی منطقه کلاردشت