رستوران ترکی لانیا-(بهشتی) 950
Amin Banitaba
31 خرداد 1393

رستوران ترکی لانیا (بهشتی)

ایران - تهران - تهران عباس آباد، خیابان بهشتی، نرسیده به سهروردی شمالی، پلاک ۱۳۰

رستوران لانیا غذای ترکی رستوران تهران