رستوران ترکی لانیا-(بهشتی) 8350
Mahdi Mir-Mohammad
06 اسفند 1392

رستوران ترکی لانیا (بهشتی)

ایران - تهران - تهران عباس آباد، خیابان بهشتی، نرسیده به سهروردی شمالی، پلاک ۱۳۰

رستوران لانیا غذای ترکی رستوران تهران